Strona główna Kontakt

Komisja Nadzoru Finansowego
www.knf.gov.pl
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
tel. (22) 33-26-600
fax (22) 33-26-793

Rzecznik Ubezpieczonych
www.rzu.gov.pl
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa
tel. (22) 333-73-26, 333-73-27, 333-73-28
fax (22) 333-73-29

Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
www.pbuk.com.pl
www.pbuk.pl
ul. Świętokrzyska 14
00-050 Warszawa
tel. (22) 551-51-00
fax (22) 551-51-99

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

www.ufg.pl
ul. Płocka 9/11
01-231 Warszawa
tel. (22) 53-96-100
fax (22) 53-96-261 lub 53-96-262

Polska Izba Ubezpieczeń
www.piu.org.pl
ul. Wspólna 47/49
00-684 Warszawa |
tel. (22) 42-05-105, 42 05 106
fax (22) 42-05-107

Stowarzyszenie Polskich Brokerów
Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

www.polbrokers.pl
Al. Jana Pawła II nr 34 lok. 11
00-141 Warszawa
tel: (48-22) 828-43-49, 620-43-34
fax: (48-22) 826-71-18


design HM sp. z o.o. 2008
profesjonalny hosting www.hb.pl
Strona główna | Oferta | Zgłoszenie szkody | Kontakt