Strona główna Kontakt
Zapewniamy pełny zakres usług w ramach ubezpieczeń:
  • ubezpieczenie mienia od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
  • ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • ubezpieczenie mienia w transporcie (cargo)
  • ubezpieczenie utraty zyskuReprezentując Państwa interesy w kontaktach z zakładami ubezpieczeń przejmujemy większość obowiązków które generują znaczną ilość czasu na obsługę umów ubezpieczeniowych w Państwa przedsiębiorstwach. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii na rynku pozwala naszym klientom na uzyskanie optymalnych korzyści takich jak:

- analiza rodzaju oraz rozmiar obecnych  ryzyk ubezpieczeniowych, wskazując prawdopodobieństwo powstających zagrożeń jak również wskazując ocenę ich skutków, dzięki czemu można właściwie dopasować program ubezpieczeniowy,
- budowanie indywidualnego programu ochrony, przy jednoczesnym wprowadzeniu oszczędności finansowych.
ponadstandardowe rozwiązania z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności klienta
- nadzór zawartych umów w zakresie rozliczeń i opłat oraz monitoring bieżących potrzeb ubezpieczeniowych naszych Klientów.
- zawieranie umów z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku ubezpieczeń
- obsługa procesu likwidacji szkód, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych , w przypadku szkód spornych kompleksowa procedura odwoławcza.
- serwis posprzedażowy – polegający na bieżącym doradztwie i zarządzaniu portfelem ubezpieczeniowym Klienta.
- działania prewencyjne

design HM sp. z o.o. 2008
profesjonalny hosting www.hb.pl
Strona główna | Oferta | Zgłoszenie szkody | Kontakt