Strona główna Kontakt
Zapewniamy pełny zakres usług w ramach ubezpieczeń:

- ubezpieczenie flot samochodowych

  • negocjacja indywidualnych stawek
  • stałe monitorowanie rynku ubezpieczeń w zakresie możliwości obniżenia wysokości składek ubezpieczeniowych
  • negocjacja indywidualnych warunków (odstępstwa od Ogólnych warunków ubezpieczenia) w celu zwiększenia zakresu ochrony
  • uproszczona procedura zawierania ubezpieczeń
  • kontrola eksipiracji polis i terminów płatności rat
  • negocjacja płatności składek (płatności miesięcznie lub kwartalne)
  • pomoc w likwidacji szkód komunikacyjnych

- indywidualne ubezpieczenia komunikacyjne

  • pakiety ubezpieczeń (ac + oc + nnw) dla Klientów indywidualnych
  • Assistance
  • Assisitance w ruchu zagranicznymReprezentując Państwa interesy w kontaktach z zakładami ubezpieczeń przejmujemy większość obowiązków które generują znaczną ilość czasu na obsługę umów ubezpieczeniowych w Państwa przedsiębiorstwach. Wieloletnie doświadczenie Kancelarii na rynku pozwala naszym klientom na uzyskanie optymalnych korzyści takich jak:

- analiza rodzaju oraz rozmiar obecnych  ryzyk ubezpieczeniowych, wskazując prawdopodobieństwo powstających zagrożeń jak również wskazując ocenę ich skutków, dzięki czemu można właściwie dopasować program ubezpieczeniowy,
- budowanie indywidualnego programu ochrony, przy jednoczesnym wprowadzeniu oszczędności finansowych.
ponadstandardowe rozwiązania z uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności klienta
- nadzór zawartych umów w zakresie rozliczeń i opłat oraz monitoring bieżących potrzeb ubezpieczeniowych naszych Klientów.
- zawieranie umów z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań dostępnych na rynku ubezpieczeń
- obsługa procesu likwidacji szkód, dochodzenie roszczeń odszkodowawczych , w przypadku szkód spornych kompleksowa procedura odwoławcza.
- serwis posprzedażowy – polegający na bieżącym doradztwie i zarządzaniu portfelem ubezpieczeniowym Klienta.
- działania prewencyjne

design HM sp. z o.o. 2008
profesjonalny hosting www.hb.pl
Strona główna | Oferta | Zgłoszenie szkody | Kontakt